DYŻUR pełni: tel. 86 225 22 40

Usługi

Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe – polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek (20-100 μm) farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą np. metalu. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym. Następnie pokryte farbą elementy są nagrzewane do temperatury 140-200°C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Podstawowe zalety malowania proszkowego:

-brak emisji rozpuszczalników i rozcieńczalników do środowiska,
-prawie 100% wykorzystanie materiału malarskiego (możliwość odzysku nieosadzonych cząstek proszku),
-znaczne oszczędności energetyczne dzięki możliwości stosowania zamkniętych układów wentylacji,
-otrzymywane powłoki dzięki swojej grubości (60-80 μm) znakomicie maskują niedokładności obróbki mechanicznej,
-zabezpieczenie antykorozyjne pokrytych materiałów.

Śrutowanie 

Śrutowanie – to proces technologiczny, którego zadaniem jest czyszczenie albo kształtowanie, za pomocą strumienia sprężonego powietrza zawierającego cząsteczki twarde, powierzchni np. metali. Stosowane są dwie technologie: śrutowanie wirnikowe i piaskowanie. Proces śrutowania powierzchni przeprowadzamy w komorze o wymiarach 3500mm x 5500mm.           

 

Śrutowanie może być wykorzystywane w usługach typu:
-przygotowywanie powierzchni do malowania proszkowego (felgi stalowe, aluminiowe,)
-oczyszczanie zabrudzeń (regeneracja turbosprężarek, altermatorow, zacisków hamulcowych)
-usuwanie wżerów (zaciski hamulcowe)
-usuwanie zendy (stal walcowana)
-kulowanie – utwardzanie powierzchni (frezy, sprężyny)